Rusza piąta edycja AdoMiS – programu stypendialnego dla seminarzystów w krajach misyjnych. Akcja rozpoczyna się 1 października, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji. 

PDPA otocza opieką wszystkie seminaria i nowicjaty na terenach misyjnych, a od czterech lat w sposób szczególny dwa seminaria wyższe: św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze, gdzie do kapłaństwa przygotowuje się 50 kleryków, oraz św. Augustyna w diecezji Iquitos w Peru – 22 kleryków.

28 sierpnia b.r. w Ułan Bator święcenia kapłańskie przyjął ks. Joseph Enkh, pierwszy miejscowy kapłan w Mongolii. Uroczystości poprzedziła nowenna we wszystkich mongolskich kościołach.

Trwa trzecia edycja programu AdoMiS  "Adoptuj Misyjnych Seminarzystów". AdoMiS to nasz wsparcie modlitewne i finansowe tych, którzy chcą zostać kapłanami w krajach misyjnych.

W dniu 1 października 2015 r. Papieskie Dzieła Misyjne rozpoczynają trzecią edycję akcji AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. U źródeł tej inicjatywy leży troska o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych.

Troska o powołania w krajach misyjnych to zadanie nie tylko Papieskich Dzieł Misyjnych, ale każdego wierzącego. Szczególnie w tych dniach wielu kapłanów z naszej Ojczyzny dziękuje za dar sakramentu święceń.

Sprawa formacji kapłanów jest niezwykle ważna. Dlatego temat ten towarzyszył spotkaniu odpowiedzialnych za formację na Madagaskarze.

Małżonkowie Sergio i Domenica Bernardini (zmarli kolejno w 1966 i 1971 r.) żyli na wsi niedaleko Modeny w północnych Włoszech. Przez ponad pół wieku (52 lata) pożycia małżeńskiego wychowali dziesięcioro dzieci. Ośmioro z nich wybrało drogę życia zakonnego.

Zanim nasz przełożony, prałat Rugambwa, wyśle list z podziękowaniem w imieniu wszystkich sekretariatów generalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, przyjmij kilka słów mojego osobistego podziękowania za wspaniałe dzieło animacji misyjnej

Raport z działalności Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Vanneya w Moramanga na Madagaskarze w roku akademickim 2014/2015. Drodzy pracownicy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła w Polsce.