Troska o powołania w krajach misyjnych to zadanie nie tylko Papieskich Dzieł Misyjnych, ale każdego wierzącego. Szczególnie w tych dniach wielu kapłanów z naszej Ojczyzny dziękuje za dar sakramentu święceń.

   Od tego roku Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła promuje projekt pod nazwą "Misyjny Bukiet". Akcja skierowana jest przede wszystkim do młodych księży, którzy zapraszając na swoje święcenia gości, zachęcają do podarowania ? zamiast tradycyjnych kwiatów ? ofiary dla misyjnych braci, którzy są w trakcie formacji kapłańskiej. Do zaproszeń dołączają przygotowaną przez PDM kopertę, która staje się tym "misyjnym bukietem".

   To bardzo szlachetny gest, pokazujący, że kapłaństwo jest otwarte na służbę i umiłowanie każdego człowieka. Wdzięczność za kapłaństwo jest nieodzownym elementem formacji prezbitera: "Cóż masz, czego byś nie otrzymał" mówi św. Paweł Apostoł, a papież Benedykt XVI stwierdził: "Jesteście kapłanami dla innych, przyjmujecie święcenia we wspólnocie i dla całej wspólnoty".

   To także zachęta dla rodziców kapłanów, aby nie ustawali w modlitwie za swoich synów, ale też aby otwierali się na innych. Ich radość może być radością nieustającą i powszechną, kiedy w swój dar modlitwy włączą kleryków z krajów misyjnych.

   Pierwszym seminarium, które odpowiedziało na akcję "Misyjny Bukiet", jest Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. Dziękujemy księżom neoprezbiterom za przekazaną ofiarę pieniężną i duchową.

   Otaczamy wszystkich kapłanów naszą serdeczną modlitwą i pamięcią, dziękujemy za każdą Eucharystię, którą sprawują w duchu jedności Kościoła. Niech Chrystus, Najwyższy Kapłan, uczyni ich serca według Serca swego.

 

                                    Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA