Uwaga! Duszpasterze i katecheci, którzy przygotowujecie młodzież do bierzmowania i jako pamiątkę wybraliście krzyż misyjny proponowany przez Papieskie Dzieła Misyjne.

 Ks. Zbigniew Rembała jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Iquitos w Peru, którego seminarzyści zostali objęci akcją AdoMiS.

Podczas inauguracji akcji AdoMiS w kościele sióstr wizytek w Warszawie sekretarz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła ks. Bogdan Michalski podkreślił znaczenie troski o miejscowych kapłanów na misjach, bez których nie jest możliwy prawdziwy wzrost lokalnego, a zarazem powszechnego Kościoła.

Już miesiąc od czasu jak wystartowała nasza akcja AdoMiS. Spotkała się ona z dużą życzliwością.

     

Dobry Ojcze,

        w Twoim Synu Chrystusie

        objawiasz nam swoją miłość,

        przygarniasz nas jako swoje dzieci

        i pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli

        rysy naszego prawdziwego oblicza.

Zapraszamy do posłuchania i wsparcia akcji AdoMiS - Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych w centrum stawia troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych. Bez obecności lokalnych kapłanów nie można bowiem mówić o prawdziwym wzroście miejscowego Kościoła.

 Przygotowaliśmy specjalne koszulki promujące akcję AdoMiS.

Każde 5 zł ze sprzedaży koszulki przeznaczone jest na utrzymanie misyjnych seminarzystów. Można kupić ją dla siebie lub podarować bliskim propagując jednocześnie akcję.