Zapraszamy przyszłych kapłanów, aby od początku swojego kapłaństwa dzielili się wiarą w Jezusa Chrystusa z potrzebującymi seminarzystami z krajów misyjnych. 

Teraz dzielę się z Wami radością z udanej akcji „Misyjny Bukiet”. Cieszę się, ponieważ to konkretne nasze działanie jest kolejną kroplą w morzu misyjnych potrzeb.

Podczas Eucharystii wypowiadamy następujące słowa: „Wierzę w jeden, święty i apostolski Kościół”. Skoro apostolski – to powszechnie dostępny.

 

Akcja Misyjny Bukiet pokazała mi, że moja dobroć powinna wyrażać się w konkretnych dziełach. Warto pomagać, warto okazywać dobro innym za każdym razem, kiedy jest ku temu okazja. 

„Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi wiele grzechów” (Syr 3,30). Akcja Misyjny Bukiet wspaniale wpisuje się w tę chrześcijańską wrażliwość wobec potrzebujących.

 Zapraszamy narzeczonych, aby od początku swojego małżeństwa dzielili się miłością i szczęściem z innymi. Wystarczy poprosić zaproszonych gości, aby zamiast kwiatów, przynieśli dar modlitwy i drobną ofiarę dla kleryków w krajach misyjnych. 

Czy świętując swoje urodziny można pomyśleć o innych? Można! Pani Krystyna Malicka z okazji swoich 70 urodzin postanowiła wspomóc seminarzystów z krajów misyjnych. 

   29 maja 2016 roku sprawowałem Mszę św. prymicyjną w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Dzięki olbrzymiej pomocy ze strony rodziny, przyjaciół i całej parafii uroczystość była wyjątkowo piękna. 

  W pomoc seminarzystom na misjach możemy zaangażować się wszyscy. Zapraszamy siostry zakonne i zakonników składających śluby, nowożeńców i jubilatów - zaproponujcie swoim gościom, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów złożyli do kopertki Misyjny Bukiet.

   O akcji Misyjny Bukiet, organizowanej przez Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, dowiedziałem się od mojego ojca duchownego w seminarium.