Zapraszamy przyszłych kapłanów, aby od początku swojego kapłaństwa dzielili się wiarą w Jezusa Chrystusa z potrzebującymi seminarzystami z krajów misyjnych. Wystarczy poprosić zaproszonych gości, aby zamiast kwiatów, przynieśli dar modlitwy i drobną ofiarę dla kleryków z odległych kontynentów.

Kwiaty zwiędną, a ofiara – zarówno duchowa, jak i materialna – będzie wielkodusznym wsparciem na drodze do realizacji powołania.