Andrzej Pietrzyk, misjonarz świecki z Peru, członek komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zachęca do pomocy seminarzystom w krajach misyjnych.

Kościół w Beninie jest młody i ubogi, jednak świadectwo wiary tamtejszych katolików jest nadzieją dla całego świata. Codzienność seminarzystów w tym kraju jest bardzo barwna, a ich droga do kapłaństwa często pełna trudności.