Trzy kroki adopcji: 

1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów.

2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada:

  a. adopcja stała - wpłacasz zadeklarowaną sumę (może być indywidualna lub grupowa),

  b. adopcja jednorazowa - wpłacasz dowolną sumę w dowolnym czasie (może być indywidualna lub grupowa),

  c. adopcja okazjonalna - wpłacasz w miarę możliwości (może być indywidualna lub grupowa).

Adopcji grupowej podejmują wspólnoty lub grupy znajomych, m.in. koła kleryckie oraz róże różańcowe.

3. Wypełnij deklarację i przyślij ją do nas. Pieniądze prześlij 

    na podane konto. Możesz posłużyć się załączonym drukiem 

    lub wypełnić wersję elektroniczną 

 

Zachęć innych do przyłączenia się do akcji AdoMiS!